Ứng dụng bột đá Tân Kỳ vào sản xuất cao su

Chọn đúng loại canxi cacbonat (kiểm soát top cut), khách hàng có thể đạt được hiệu quả giảm chỉ phí bằng cách cho phép độn canxi cacbonat cao hơn mà không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất cũng như với sản phẩm cuối cùng

Chọn đúng loại bột đá canxi cacbonat (bằng việc kiểm soát cỡ hạt), khách hàng có thể đạt được hiệu quả, giảm chi phí khi sử dụng bột đá làm chất độn mà không làm ảnh hưởng tới quá trình sản xuất cũng như sản phẩm cuối cùng.

Ứng dụng cụ thể:

. Sản xuất săm lốp

. Sản xuất găng tay y tế

. Sản xuất giày, dép

images

TƯ VẤN MIỄN PHÍ0868989350